Unia Europejska i jej państwa członkowskie zainicjowały w 2010 r. strategię na rzecz zrównoważonego wzrostu w kolejnym dziesięcioleciu – pod nazwą „Europa 2020”. Uwzględniono w niej zarówno wyzwania krótkoterminowe związane z kryzysem, jak i potrzebę przeprowadzenia reform strukturalnych niezbędnych do dostosowania gospodarki Europy do wyzwań przyszłości przy pomocy środków pobudzających wzrost gospodarczy


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera