Unia Europejska: lekcje w SP nr 1 w Piasecznie

9 stycznia zorganizowane zostały dwie lekcje europejskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Pierwsza lekcja odbyła się w klasie IVa, trwała 45 minut. Obecnych na niej było 21 uczniów. Druga lekcja odbyła się w klasie Vc, także trwała 45 minut. Obecnych na lekcji było 23 uczniów. 16 stycznia 2014r. zorganizowane zostały kolejne dwie lekcje europejskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Pierwsza lekcja odbyła się w klasie IVd, trwała 45 minut. Obecnych na niej było 20 uczniów. Druga lekcja odbyła się w klasie IVb, również trwała 45 minut. Obecnych na lekcji było 19 uczniów. 

Lekcje dotyczyły podstawowych zagadnień związanych z Unia Europejska. Uczniowie dowiedzieli się czym jest UE, jakie były etapy jej integracji. Omówione zostały symbole UE oraz główne instytucje. Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w lekcji. Wszyscy otrzymali także publikacje o UE.  Lekcje europejskie zakończyły się konkursami o UE. Wygrani otrzymali drobne upominki rzeczowe.


Lekcje europejskie: Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

Pierwsza lekcja europejska odbyła się w Klubie Młodego Europejczyka w Gimnazjum nr 1 w Piasecznie. Lekcja dotyczyła zagadnień związanych z młodzieżą w Unii Europejskiej. Omówione zostały cele unijnej polityki wobec młodzieży, program Erasmus + (nowe możliwości, zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2014r.). Ponadto szczegółowo przedstawiono Wolontariat Europejski, możliwości studiowania w innych państwach, wymiany młodzieżowe. Omówiono kroki, jakie należy podjąć, by stać się wolontariuszem. Poza tym przedstawiono inicjatywę: Europejski Parlament Młodzieży oraz Euro pass. Młodzież dowiedziała się również, jakie strony są poświęcone interesującej ich tematyce, m.in. zaprezentowano stronę Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Wszyscy obecni na lekcji otrzymali publikacje: Europa. Informator dla młodzieży. Na lekcji obecnych było 24 uczniów. Lekcja trwała 60 minut. 

23 października oraz 30 października w siedzibie Punktu odbyły się dwie lekcje europejskie, Odbiorcami lekcji była młodzież gimnazjalna, dokładnie uczniowie klas I z Gimnazjum nr 1 w Piasecznie. Tematyka lekcji dotyczyła podstawowych wiadomości o UE, jej historii, etapów integracji. Młodzież została zapoznana z symbolami UE oraz najważniejszymi instytucjami. Uczniowie usłyszeli również o sieci Europe Direct, dowiedzieli się ile Punktów jest w Polsce, czym się Punkty zajmują. Ponadto zaprezentowane zostały wyniki ostatnich wyborów do PE, omówiona została frekwencja na wyborach, podkreślono, ze za 5 lat młodzież będzie mogła już głosować. Na lekcji zaprezentowano również posłów z okręgu nr 4, w skład, którego wchodzi powiat piaseczyński. Pod koniec lekcji był czas na zadawanie pytań, uczniowie mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia. Wszystkie osoby obecne na lekcjach dostały zaświadczenia o obecności na lekcji europejskiej. Liczba osób jest potwierdzona listami obecności.


Świąteczna lekcja europejska

18 grudnia  PIE ED - Piaseczno zorganizował specjalna świąteczna lekcje europejska dla dzieci, które w zeszłym roku, jako pierwsze miały przeprowadzona w klasie lekcje o Unii Europejskiej. Uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie w zeszłym roku specjalnie pozowali do zdjęcia do kalendarza europejskiego. Aby wynagrodzić ich zaangażowanie, specjalnie na ta imprezę zakupione zostały kalendarze ścienne oznakowane logotypem PIE ED - Piaseczno, ze zdjęciem uczniów. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się o zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w państwach UE, wszyscy obecni dostali specjalnie na te okazje przygotowane gadżety. Lekcja trwała 45 minut, obecnych było na niej 22 uczniów, co potwierdza lista obecności.

W 2014 łącznie przeprowadzono 10 lekcji, na których obecnych było 243 uczniów. Lekcje prowadzone były dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Po zakończeniu lekcji uczniowie dostawali zaświadczenia o udziale w lekcji.

 

 

 

 

 

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda