KE zapowiada działania w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską w sprawie glifosatu – związku chemicznego stosowanego w preparatach chwastobójczych. Niektóre ekspertyzy sugerują, że glifosat jest substancją rakotwórczą, choć brak rozstrzygających badań. Jednak Komisja przygotuje wniosek ustawodawczy, który usprawni procesy zatwierdzania, ograniczania lub zakazywania stosowania pestycydów.

czytaj więcej →

15 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 307

Jaka jest przyszłość Polski w ramach Unii Europejskiej? Czy w sytuacji, gdy coraz częściej słyszymy o sprzeczności interesów między Warszawą a Brukselą, Polacy potrzebują nowej opowieści o Europie? Fundacja im. Stefana Batorego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na debatę publiczną pt. [Re]integracja. Jak przekonywać Polaków do UE?

czytaj więcej →

14 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 300

- Terroryści i przestępcy nie powinni być w stanie prześliznąć się przez luki w systemie lub pozostać niezauważeni – mówi komisarz Julian King. Komisja Europejska zaproponowała modernizację systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i przepływami migracyjnymi. Chodzi o połączenie ich tak, aby pracowały razem w inteligentniejszy i bardziej wydajny sposób.

czytaj więcej →

14 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 282

Pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Wielką Brytanią na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów – uznała Komisja Europejska. Teraz decyzja leży w rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy możliwe jest przejście do drugiego etapu negocjacji w sprawie tzw. brexitu.

czytaj więcej →

13 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 264

81,5 mln euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowanych w sieci tramwajowe i tabor w Toruniu i Wrocławiu. - Inwestycje w ramach polityki spójności usprawnią komunikację miejską w Toruniu i Wrocławiu. Są one też przykładem tego, w jaki sposób fundusze UE pomagają nam osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie mobilności ekologicznej – powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

czytaj więcej →

13 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 272

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia przedłużającego okres obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. EFIS jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady z 13 września br.

czytaj więcej →

13 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 363

Zakończyły się negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. To największe i najbardziej kompleksowe porozumienie gospodarcze zawarte do tej pory zarówno przez UE, jak i Tokio. Umowa doprowadzi do powstania strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około 30 proc. światowego PKB.

czytaj więcej →

12 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 266

Współpraca międzyregionalna w zakresie innowacyjnych projektów otrzymuje dodatkowe wsparcie. KE wybrała osiem działających już partnerstw, które mogą liczyć na pomoc ekspercką – zarówno ze strony Komisji jak i firm zewnętrznych. - Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami powiedziała komisarz Corina Crețu.

czytaj więcej →

11 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 305

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera