W listopadzie światowi przywódcy spotykają się w Bonn na konferencji klimatycznej COP23. Jakie są jej cele i wyzwania na drodze do wdrożenia porozumienia paryskiego?

Konferencja odbędzie się w Bonn w dniach 6-17 listopada i będzie jej przewodniczyć Fidżi, wyspiarski kraj na Oceanie Spokojnym.

Celem konferencji COP23 jest wypracowanie postępu w sformułowaniu zasad wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża, które mają być przyjęte podczas COP24 w 2018 r. w Katowicach. Zasady te obejmują m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zasady finansowania funduszu dla krajów rozwijających się w wysiłkach na rzecz klimatu (kraje rozwiniete zobowiązały się przeznaczyć przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r.).

Wyzwaniem dla rozmów w Bonn jest przede wyszystkim wycofanie się Stanów Zjednoczonych - drugiego na świecie emitenta gazów cieplarnianych - z porozumienia paryskiego, które prezydent Donald Trump ogłosił w czerwcu br.

Poza tym konferencja musi także wypracować warunki do dialogu, który ma odbyć się w 2018 roku - jego celem jest zachęcenie stron porozumienia paryskiego, by ich cele klimatyczne były jeszcze ambitniejsze po to, by zagwarantować, że postanowienia z Paryża będą zrealizowane.

Kluczowe postanowienia porozumienia paryskiego  
  • Utrzymanie wzrostu średnich globalnych temperatur zdecydowanie poniżej 2°C w porównaniu z epoką preindustrialną 
  • Kontynuacja wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C powyżej poziomów z epoki preindustrialnej  
  • Jak najszybsze osiągnięcie momentu, w którym emisje gazów cieplarnianych przestaną wzrastać, przy akcpetacji, że krajom rozwinijającym zajmie to więcej czasu  
  • Kraje rozwinięte przeznaczą przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r., aby wesprzeć kraje rozwijające się w wysiłkach na rzecz klimatu 
  • Co pięć lat, zaczynając od 2023 r., sygnatariusze zmodyfikują swoje plany i wkład finansowy  

Parlament Europejski na COP23
W dniach 14-17 listopada w konferencji klimatycznej w Bonn weźmie udział delegacja Parlamentu Europejskiego, któej będzie przewodniczyć Adina Vālean (EPL, Rumunia), która kieruje parlamentarną Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego.

Codziennie komisarz ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete bedzie relacjonował delegacji przebieg negocjacji. Ponadto posłowie spotkają się z przedstawicielami NGO-sów i delegacjami innych państw i organizacji międzynarodowych.

Parlament Europejski i walka ze zmianą klimatu
By zapewnić, że UE wypełni swoje zobowiązania w zakresie wdrożenia porozumienia paryskiego posłowie pracują nad: reformą unijnego systemu handlu emisjami (ETS), limitami emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw członkowskich w sektorach nieobjętych ETS oraz środkami mającymi na celu ograniczenie emisji pochodzących z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz lasów.

Więcej informacji 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda