Szczęśliwego Nowego 2018 Roku.

29 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 505

Bardziej zjednoczona, silniejsza i demokratyczniejsza Unia - liderzy wspólnoty przedstawili wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019. Na szczycie listy wymieniono bezpieczeństwo obywateli, reformę i rozwój polityki w dziedzinie migracji oraz dalsze pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji. – To nie są obietnice bez pokrycia – zapewnia przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

czytaj więcej →

29 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 526

Choć w najbliższym czasie nie ma planów uwtorzenia "europejskiej armii", przywódcy UE starają się się dostosować potencjał obronny naszego kontynentu do współczesnych zagrożeń. W grudniu zaczął działać mechanizm stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO), wcześniej uruchomiono również Europejski Fundusz Obronny. Ich znaczenie i możliwości analizuje – w ramach projektu "Europa okiem eksperta" - dr Marcin Terlikowski*.

czytaj więcej →

28 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 478

Świat pracy zmienia się w szybkim tempie – rośnie liczba niestandardowych form zatrudnienia i umów – mówi komisarz Marianne Thyssen tłumacząc wniosek KE, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Ma on objąć w ramy prawne m.in. pracowników domowych, osoby pracujące w niewielkim wymiarze godzin lub na podstawie bardzo krótkoterminowych umów.

czytaj więcej →

27 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 511

UE uzyskała pełną wzajemność wizową z Kanadą, jednak w przypadku USA wciąż 5 państw wspólnoty – w tym Polska – nie zostało objętych ruchem bezwizowym – wynika ze sprawozdania KE oceniającego sytuację w ciągu ostatnich 7 miesięcy. - Postępy potrzebne są natychmiast i oczekujemy od naszych amerykańskich partnerów ścisłej współpracy powiedział komisarz Dimitris Avramopoulos.

czytaj więcej →

22 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 507

W życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące ochrony handlu, stanowiące integralną część programu przewodniczącego KE Jeana-Claude'a Junckera „Europa, która chroni”. Zmienią one sposób, w jaki UE radzi sobie z przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów, w których występują spowodowane ingerencją państwa znaczące zakłócenia rynku.

czytaj więcej →

21 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 501

Komisja Europejska porządkuje przepisy dotyczące firm inwestycyjnych. Te największe zostaną objęte nadzorem na wzór bankowego, mniejsze – których jest większość – będą mogły działać na podstawie uproszczonych reguł. - Nowe przepisy przyczynią się do lepszego funkcjonowania rynków kapitałowych, zapewniając jednocześnie stabilność finansową zapewnia wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis.

czytaj więcej →

21 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 470

- W UE nie ma miejsca na wadliwe produkty – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska prezentując dwa wnioski ustawodawcze, które mają ułatwić przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, sprzedaż ich wyrobów w całej UE. Chodzi o wprowadzenie tzw. zasady wzajemnego uznawania towarów dopuszczony przez jeden kraj członkowski. Jednocześnie wzmocnione mają zostać kontrole organów krajowych i urzędników celnych.

czytaj więcej →

21 gru 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 391

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera