Komitet Regionów

Funkcja: reprezentowanie miast i regionów Europy
Siedziba: Bruksela
Strona www: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów (KR) jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli europejskich władz regionalnych i lokalnych. Umożliwia on regionom Europy zabranie głosu w procesie kształtowania polityki i czuwa nad respektowaniem tożsamości, kompetencji i potrzeb lokalnych. Rada i Komisja Europejska są zobowiązane zasięgać opinii Komitetu Regionów w sprawach, które dotyczą samorządu lokalnego lub regionalnego, takich jak polityka regionalna, środowisko, kształcenie i transport.

Komisja i Parlament Europejski mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu Regionów w przypadku wniosków ustawodawczych w tych dziedzinach polityki, które mają bezpośredni wpływ na samorządy lokalne i regionalne – takich jak ochrona ludności, zmiany klimatyczne i energia. Gdy do KR-u wpłynie wniosek ustawodawczy, członkowie Komitetu dyskutują nad nim na sesji plenarnej, po czym przyjmują go w głosowaniu większościowym i wydają opinię.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera