Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny

Funkcja: reprezentowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Siedziba: Bruksela
Strona www: www.eesc.europa.eu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. Składa się
z przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz z innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z dziedziny społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury. Komitet reprezentuje interes ogólny i przedstawia swoje opinie Komisji, Radzie
i Parlamentowi Europejskiemu. Członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie wiążą żadne instrukcje. Działają oni w ogólnym interesie Unii. Komitet tworzy swego rodzaju pomost łączący wymienione wyżej instytucje UE
z obywatelami Unii, działając na rzecz społeczeństwa europejskiego cechującego się wyższym poziomem uczestnictwa i włączenia społecznego – czyli tym samym społeczeństwa bardziej demokratycznego.

Komitet wypełnia trzy główne misje:

  • pomaga dopilnować, by polityki UE i przepisy unijne były lepiej powiązane z konkretną rzeczywistością ekonomiczną, społeczną i obywatelską.
  • wspiera rozwój Unii Europejskiej odznaczającej się wyższym stopniem uczestnictwa i pozostającej w ściślejszym kontakcie z opinią publiczną.
  • działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska, i propaguje – zarówno

w Europie, jak i na świecie – demokrację i demokrację uczestniczącą oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera