Europejski Bank Inwestycyjny

Funkcja: udostępnianie finansowania długoterminowego na inwestycje w projekty dot. UE
Udziałowcy: państwa członkowskie UE
Rada Dyrektorów: po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej
Siedziba: Luksemburg
Strona www: www.eib.org

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej. Jego właścicielami są państwa członkowskie, a jego zadaniem jest udzielanie pożyczek na inwestycje wspierające cele Unii Europejskiej – na przykład
w dziedzinie sieci transportowych i energetycznych, zrównoważenia środowiskowego czy innowacji. Głównym przedmiotem działań EBI jest zwiększanie potencjału wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie, wspieranie działań w dziedzinie klimatu oraz polityki unijnej poza granicami UE.

Europejski Bank Inwestycyjny jest najważniejszym wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą. Zapewnia on solidnie skonstruowanym i zrównoważonym projektom inwestycyjnym – głównie w UE – finansowanie i wiedzę specjalistyczną.

Europejski Bank Inwestycyjny nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE. Zamiast tego sam zapewnia sobie finansowanie, emitując obligacje na światowych rynkach finansowych.

 Europejski Bank Inwestycyjny posiada rating kredytowy na poziomie AAA. Bank udziela zazwyczaj kredytu w wysokości do 50% kosztów projektu. Pełni on rolę katalizatora i przyciąga współfinansowanie z innych źródeł. Kredyty wynoszące ponad 25 mln euro udzielane są bezpośrednio podmiotom sektora publicznego i prywatnego, takim jak rządy
i przedsiębiorstwa. W przypadku mniejszych kredytów Europejski Bank Inwestycyjny uruchamia linie kredytowe dla banków komercyjnych i innych instytucji finansowych, które, wykorzystując środki EBI, udzielają pożyczek małym
i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) lub na mniejsze projekty realizowane przez kredytobiorców z sektora publicznego.

Europejski Bank Inwestycyjny ma sześć priorytetów dotyczących działalności kredytowej w Unii:

  • poprawa spójności i konwergencji między państwami i regionami UE;
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw;
  • ochrona i poprawa stanu środowiska i społeczności zorganizowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju;
  • wdrażanie gospodarki opartej na wiedzy;
  • pomoc w rozwoju transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (TEN);
  • zapewnianie zrównoważonych, konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii.

Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależną instytucją podejmującą decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów na podstawie z jednej strony jakości projektów, a z drugiej możliwości oferowanych przez rynki finansowe. Bank współpracuje z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera